Shalat Yang Membukakan Pintu Rezeki

Keutamaan, Manfaat, Rahasia Sholat Dhuha : Dari Abu Dzar, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, beliau bersabda: “Pada pagi hari setiap tulang (persendian) dari kalian akan dihitung sebagai sedekah. Maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, memerintahkan kebaikan (amar ma’ruf) dan melarang dari berbuat munkar (nahi munkar) adalah sedekah. Semua itu cukup dengan dua rakaat yang dilaksanakan di waktu Dhuha.” [HR. Muslim, Abu Dawud dan riwayat Bukhari dari Abu Hurairah] 

Zikir Dan Kerendahan HatiAllah ‘Azza wa Jalla berfirman : “Berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hati, dengan kerendahan hati dan penuh rasa takut dengan suara yang rendah, di waktu siang maupun malam, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.” (Al- Qur’an Surah Al-A’raf [7] : 205)

Allah ‘Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Musa as : “Sesungguhnya Aku hanya menerima shalat orang yang merendahkan diri terhadap ke-Agungan-Ku. Ia sekalipun tidak pernah membesar-besarkan dirinya atas makhluk-Ku dan ia senantiasa melazimkan hatinya dengan rasa takut kepada-Ku, menghabiskan siang harinya dengan selalu berzikir kepada-Ku, dan mencegah dirinya dari segala syahwat demi Aku.” 29]